Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?


Niewłaściwa gospodarka odpadami to jedna z głównych przyczyn zanieczyszczenia środowiska, a tym powietrza. Wpływa na zmiany klimatu oraz negatywne skutki w ekosystemach. Do tej pory uważano, że to plastik stanowi podstawowe zagrożenie, ponieważ jest wszechobecny i bardzo długo się rozkłada. Tymczasem jest o wiele więcej odpadów, które są bardzo niebezpieczne zarówno dla przyrody, jak i człowieka.

Związki chemiczne wytwarzane przez człowieka

Obecnie naukowcy podkreślają, że oprócz azotu i fosforu, których nadmiar do tej pory czynił spore spustoszenie tak na lądzie, jak i w wodzie, zaliczyć należy szereg innych substancji przedostających się do biosfery. To związki chemiczne, które cechują się trwałością, łatwością rozprzestrzeniania i negatywnym wpływem na organizmy żywe. Zaliczamy do nich różnego rodzaju nanocząsteczki, mikroplastik, organizmy modyfikowane genetycznie i metale ciężkie.

Szacuje się, że obecnie jest ponad 100 tysięcy związków chemicznych, które zagrażają środowisku. Co gorsze, ta lista stale się rozszerza, a na temat szkodliwości wielu z nich dowiadujemy się po czasie.

Niebezpieczne metale ciężkie

Metale ciężkie również są bardzo niebezpieczne dla środowiska, a ich obecność jest powszechna. Zaliczamy do nich m.in. rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź, cynk, arsen, tellur. Niestety nie da się całkowicie wyeliminować ich z naszego życia, ale można zadbać o to, aby nie stanowiły tak dużego zagrożenia.

Nasza firma specjalizuje się m.in. w skupie metali szlachetnych. Pochodzą one z różnych źródeł, takich jak np. katalizatory, filtry cząstek stałych, urządzenia elektroniczne itd. Dzięki temu każdy może mieć pewność, że wyprodukowane odpady zostaną odpowiednio zagospodarowane, przetworzone i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Wróć do bloga