Jakie dokumenty należy otrzymać w skupie złomu?


W Polsce skupy złomu są zobowiązane do wystawienia dokumentów przy przyjęciu materiałów zarówno od osób fizycznych, jak i od firm. Bez odpowiednich formalności skup złomu nie może prowadzić działalności legalnie ani rozliczać się z fiskusem. Wydanie dokumentacji gwarantuje również, że materiał zostanie prawidłowo zutylizowany, a transakcja uwzględnia wszystkie wymogi prawne. Dokumenty wystawiane przez skup złomu muszą zawierać informacje o rodzaju kupowanego surowca, jego ilości oraz cenie. Dodatkowo w dokumentach muszą znaleźć się dane dotyczące sprzedawcy i kupującego, w tym ich nazwiska i dane kontaktowe.

Potwierdzenie przyjęcia odpadów od osób fizycznych

Kiedy skup odbiera materiały od osoby prywatnej, musi wydać Formularz Przyjęcia Odpadów (FPO). Prowadząc skup metali szlachetnych we Wrocławiu, wiemy, jak ważne jest wystawienie tego dokumentu. Zawiera on między innymi datę przyjęcia materiału, jego rodzaj, ilość oraz cenę. Należy również umieścić tam szczegółowe dane osoby, która sprzedaje złom. FPO powinien zostać podpisany przez obie strony, co poświadcza, że wszystkie warunki transakcji zostały spełnione. Oryginał Formularzu Przyjęcia Odpadów otrzymuje klient.

Dokumenty wydawane przez skup złomu dla firm

Dokumentacja związana z przekazaniem odpadów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest bardziej rozbudowana. Po pierwsze współpraca przedsiębiorstw powinna być potwierdzona odpowiednią umową. Podczas samej transakcji konieczne jest natomiast wystawienie faktury VAT oraz Karty Przekazania Odpadów (KPO). Karta ta musi zawierać informacje o rodzaju złomu, a także jego ilości i składzie. KPO przygotowuje przedsiębiorca. Dokument ten może zostać wystawiony zbiorczo i wówczas obejmuje sumę masy odpadów przekazanych w ostatnim miesiącu.

Wróć do bloga