Jak bezpiecznie pozbyć się starego akumulatora?


Żywotność akumulatorów samochodowych nie trwa wiecznie. Zwykle po kilku latach intensywnej eksploatacji przychodzi czas na ich wymianę. Zakup nowego akumulatora nie wydaje się szczególnie trudny, o wiele więcej problemów budzi natomiast utylizacja starego. Akumulatorów, tak samo, jak zwykłych baterii nie można po prostu wyrzucić do śmieci. Zawierają one szkodliwe związki i metale ciężkie takie jak np. rtęć i ołów, które po wniknięciu w glebę lub wody gruntowe mogą doprowadzić do skażenia środowiska. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jak pozbyć się zużytego akumulatora? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Co zrobić z zużytym akumulatorem?

Wyrzucenie starego akumulatora do śmieci jest nie tylko nieodpowiedzialne przez wzgląd na ochronę środowiska, ale również karalne. Za taki czyn można zapłacić wysoki mandat, niemniej skutki skażenia terenu mogą okazać się o wiele bardziej dotkliwe. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska, a także uniknąć grzywny, należy przekazywać stare baterie do wybranych punktów utylizacji. Istnieją podmioty, które skupują stare akumulatory w celu pozyskania i recyklingu cennych metali. Skupem metali szlachetnych we Wrocławiu zajmuje się m.in. firma Katcenter. Ponadto zużyte akumulatory można oddać do Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów.

Akumulatory, które trafiają do PSZOK-ów, podlegają recyklingowi, dzięki czemu niektóre metale w przyszłości mogą zyskać drugie życie. Tak jest w przypadku ołowiu, który po odzyskaniu, znajduje zastosowanie w produkcji nowych baterii. Oprócz tego wyeksploatowane akumulatory można też zwrócić w punktach zakupu nowych. Według polskich przepisów każdy sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć stary akumulator i przekazać go odpowiednim firmom do utylizacji. Co więcej, przy sprzedaży nowych akumulatorów sprzedawcy są zobowiązani do naliczania tzw. kaucji środowiskowej w wysokości 30 zł. Opłatę depozytową pobierają od każdego klienta, a zwrócić mogą ją dopiero wtedy, gdy ten odda do sklepu zużytą baterię.

Wróć do bloga